Logo BTi Blue Triangle Investments

Investment Management & Business Consultancy

Blue Triangle Investments BV is gespecialiseerd in investeringsmanagement en bedrijfsontwikkeling en biedt adviesdiensten en participatiemogelijkheden om uw bedrijfsdoelen te bereiken.

Adviesdiensten

BTI-adviesdiensten zijn van belang voor het maken van strategische bedrijfskeuzes voor de implementatie van nieuwe technologie, de herstructurering van interne organisaties, bedrijfsfinanciering en programmabeheer.

Start-up investeringen en ondersteuning

BTI ondersteunt start-ups met een technologiegedreven vooruitzicht met werkkapitaal en managementcoaching. Het partnerschap dat voortvloeit uit investeringen en ondersteuning is vaak verankerd in een tijdelijke minderheidsparticipatieovereenkomst. BTI is betrokken bij private-equitynetwerken en investeringsbanken.

Over ons

BTI is opgericht in 2001 met een focus op technologische expertise, kennis van structureringsprocessen en de implementatie van organisatiemodellen. De BTI-ervaring is opgedaan op basis van managementverantwoordelijkheden in grote industriële bedrijven en partijen in de semipublieke sector. Het BTI-portfolio omvat technologie gedreven start- en scale-up bedrijven.

Contact

Voor informatie of het verkennen van mogelijkheden: info@bluetriangle.nl